renovatie wijkgebouw LHC / Rotterdam

Functie                      Maatschappelijk

Locatie                      Rotterdam / Ommoord

Omschrijving

Gemeentelijk wijkgebouw uit 1980, bestaat uit gelamineerd houten spanten,  als een molenwiek geschakeld. Dit levert het beeld van een tentdak met een vrij indeelbare vloer, als een oosterse markt. De vrije indeling is na veertig jaar onoverzichtelijk geworden en functies zijn van elkaar gescheiden, het overzicht verloren gegaan. De gesloten gevelvlakken in grijze betonsteen ontberen het toegankelijk karakter passend bij de functie van het gebouw. Theater, muziekschool, bibliotheek, dansschool en verenigingen leveren hier een waardevolle bijdrage voor de bewoners van de wijk en het oostelijk deel van Rotterdam.

Voor de renovatie is gekozen voor een nieuwe transparante indeling van het gebouw, waar functies gecombineerd en geintegreerd kunnen worden. De bibliotheek en het theater krijgen daarin de belangrijkste rol. De vervuilde en gesloten gevelvlakken in betonsteen worden deels vervangen door glazen puien of matglazen gevelstroken. De lichtstroken in het dak krijgen een eigentijdse vernieuwing. Waardevolle basisprincipes in het gebouw worden behouden, benut en zichtbaar gemaakt.

Opdrachtgever            Gemeente Rotterdam / Sport en Cultuur

Status                           Ontwerp  / 2018

Partners                       Beekink installatieadviseurs BV

P                                  Nobel Bouwbedrijf BV

Team                           Ingrid Douwes, architect

T                                  Hieu Nguyen, bouwkundige

T                                  Thomas Henry, presentatie

Renovatie wijkcentrum Rotterdam, impressie van de hoofdentree

Entree vanaf de wijk

De bestaande indeling van het gebouw

Entree bibliotheek aan de zijde Metro

De toekomstige toestand;  indeling van het gebouw