Renovatie en uitbreiding basisschool /Rijswijk

functie                onderwijshuisvesting

locatie                Rijswijk Z-H

omschrijving

Verbouw en uitbreiding RK Basisschool. Schoolgebouw uit 1973 telt 16 leslokalen, een grote aula, kleuterschool en separaat een sporthal. Voor de renovatie zijn enkele uitbreidingen gesloopt en een nieuw speellokaal voor de kleutergroepen gebouwd. Het bestaande gebouw is geheel gerenoveerd. De lange gangen zijn voorzien van grote daglichtkoepels waarmee het mogelijk werd om werkplekken in de gangen te creeeren. Aan de buitenzijde zijn alle kozijnen, puien en houten betimmeringen vervangen. Alle betimmeringen hebben een okergele kleur gekregen hetgeen het schoolgebouw in het hedendaagse  tijdsbeeld heeft geplaatst. In de toiletgroepen is tegelwerk vervangen door gietvloeren en voor het gehele gebouw is een luchtbehandelingssysteem bovendaks geplaatst, geheel uit het zicht. In de gymnastiekzaal is de sportvloer vervangen en zijn aanpassingen gedaan om de grote hoeveelheid glas en licht te verminderen en temperen. Dit schoolgebouw biedt zowel in als buiten de lokalen veelsoortige ruimten en sferen, waar gespeeld, geleerd, gelezen en zelfstandig gewerkt kan worden.

0pdrachtgever      Laurentius Stichting voor Katholiek primair basisonderwijs

status                     gereed 2008

partners

p     bouwmanagement  BM&A Ridderinkhof

p     Beekink BV installatieadvies

p     De Vries Constructiebureau BV

p     Schipper Bouwgroep BV hoofdaannemer

p     Groenwegen Elektrotechniek BV

team

t      Ingrid Douwes, architect

t      IBBM architecten, facilitair

Renovatie Basisschool en gymzaal Rijswijk, gevelrenovatie van schoolgebouw en gymzaal
Renovatie Basisschool en gymzaal Rijswijk, artistimpressie van de nieuwe zijentree
Renovatie Basisschool en gymzaal Rijswijk, de nieuwe zijentree voor de middenbouw groepen
Renovatie basisschool en gymzaal Rijswijk, het nieuwe aangebouwde speellokaal

nieuwbouw speellokaal

Renovatie basischool en gymzaal Rijswijk, artistimpressie van het nieuwe speellokaal

schets speellokaal

Renovatie Basisschool en gymzaal Rijswijk, totaalbeeld van het schoolgebouw en gymzaal

plattegrond schoolgebouw schematisch

Renovatie Basisschool en gymzaal Rijswijk, de nieuwe hoofdentree van het schoolgebouw

De nieuwe hoofdentree van het schoolgebouw