Renovatie Wijkgebouw Romeynshof Rotterdam

Functie                      Maatschappelijk

Locatie                      Rotterdam

Omschrijving

Gemeentelijk wijkgebouw uit 1980, bestaat uit gelamineerd houten spanten,  als een molenwiek geschakeld. Dit levert het beeld van een tentdak met een vrij indeelbare vloer, als een oosterse markt. De vrije indeling is na veertig jaar onoverzichtelijk geworden en functies zijn van elkaar gescheiden, het overzicht verloren gegaan. De gesloten gevelvlakken in grijze betonsteen ontberen het toegankelijk karakter passend bij de functie van het gebouw. Theater, muziekschool, bibliotheek, dansschool en verenigingen leveren hier een waardevolle bijdrage voor de bewoners van de wijk en het oostelijk deel van Rotterdam.

Voor de renovatie is gekozen voor een nieuwe transparante indeling van het gebouw, waar functies gecombineerd en geintegreerd kunnen worden. De bibliotheek en het theater krijgen daarin de belangrijkste rol. De vervuilde en gesloten gevelvlakken in betonsteen worden deels vervangen door glazen puien of matglazen gevelstroken. De lichtstroken in het dak krijgen een eigentijdse vernieuwing. Waardevolle basisprincipes in het gebouw worden behouden, benut en zichtbaar gemaakt.

Opdrachtgever            Gemeente Rotterdam / Sport en Cultuur

Status                           Ontwerp  / 2018

Partners
Beekink installatieadviseurs BV
Nobel Bouwbedrijf BV

Team
Ingrid Douwes, architect
Hieu Nguyen, bouwkundige
Thomas Henry, architect/ presentatie

Renovatie wijkcentrum Rotterdam, impressie van de hoofdentree